Algemene voorwaarden

1. PRIJZEN & BETALING
 • Alle prijzen vermeld op onze website zijn incl. BTW.
 • Betaling dient steeds te gebeuren bij levering.
2. LEVERING, PLAATSING & OPHALEN
 • Gratis levering in straal van 20km rondom ons vertrekadres in Zichem. Buiten deze zone zullen extra transportkosten worden aangerekend.
 • Leveringen zijn in de loop van de voormiddag tussen 8u en 12u (afhankelijk van drukte en ronde). Voor leveringen in de namiddag zal een extra kost worden aangerekend van €20.
 • Voorzie een ruime doorgang (liefst min. 1,5m) van oprit tot leveringsplaats vrij van obstakels (een springkasteel is geen klein, licht pakketje!).
 • Er dient iemand aanwezig te zijn bij de levering voor aanwijzingen voor de plaatsing.
 • De oppervlakte waar het kasteel komt te staan dient vlak te zijn en vrij van voorwerpen en dierlijke uitwerpselen.
 • Voorkeursplaatsing is op gras, indien op klinkers/asfalt dient dit duidelijk vermeld te worden bij de reservatie vermits wij dan ander bevestigingsmateriaal dienen te voorzien. Sommige type springkastelen kunnen niet geplaatst worden op klinkers/asfalt vermits wij dan niet de veiligheid kunnen garanderen wegens hoogte.
 • Er dient een stopcontact aanwezig te zijn binnen een straal van max. 30m rondom het
  springkasteel.
 • Er dient minstens 1 meter vrij te zijn rondom het geplaatste springkasteel. Dit voor veiligheid en om eventuele schade te vermijden door schuren tegen objecten.
 • Springkastelen laten opgeblazen staan tot wij komen ophalen.
 • Ophalen is ten laatste voor zonsondergang. Afhankelijk van drukte hopen wij op begrip en flexibiliteit.
3. ANNULATIE
 • Gratis annuleren tot 24u voor levering.
 • Bij voorspeld regenweer/storm nemen we telefonisch contact op. Als wij de situatie als onveilig beschouwen door voorspelde buien of hevige wind, mogen wij de reservatie annuleren voor ieders veiligheid. Wij hopen dan ook op het gezond verstand van onze klant. Het is voor niemand leuk om een kletsnat springkasteel te hebben.
4. GEBRUIK
 • Steeds toezicht van een volwassenen vereist.
 • Verboden:
  • Eten, snoepen en drinken op het springkasteel.
  • Schoeisel, scherpe voorwerpen, speelgoed, juwelen en hete voorwerpen.
  • Op randen/dak van springkasteel klimmen.
  • Aan obstakels hangen die aan het dak zijn vastgemaakt.
  • Springkasteel natmaken.
  • Rechtstreeks van zand of modder in het springkasteel gaan.
  • Dieren op het springkasteel.
  • Opletten met kindergrimme op het kasteel (dit kan afgeven en plekken maken die niet meer te verwijderen zijn).
  • Meer kinderen dan toegelaten tegelijk op het springkasteel (afhankelijk van type springkasteel).
  • Springkasteel verplaatsen na het opstellen.

  Als wij na levering vertrekken, laten wij een proper springkasteel achter. Wij wensen dit in dezelfde staat terug op te halen.
  → Eventuele schade of reinigingskosten zullen aangerekend worden aan de huurder!

 • Bij regenweer het springkasteel laten opstaan en nadien zo vlug mogelijk droogdweilen zodat het kan drogen.
 • Bij storm of hevige wind de blowers afzetten en springkasteel plat laten.
 • Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel zo vlug mogelijk ontruimen.
 • De blowers nooit afdekken.
 • Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen!
5. SPRINGKASTELEN MET ZWEMBAD
 • Idem punt 4 (GEBRUIK).
 • 60 minuten voor het afgesproken ophaaluur dient het zwembad leeg gemaakt te worden en
  gescheiden van het springkasteel.
 • Springgedeelte zeker laten opstaan tot wij komen ophalen zodat dit nog kan droogblazen! (Het water dat oppervlakkig ligt mag eventueel al met een dweil worden verwijderd, dit verkort de droogtijd aanzienlijk).
 • Deze plaatsen we enkel op gras.
 • Nooit van zand of modder rechtstreeks in het springkasteel gaan.
6. WAT BIJ REGEN?
 • Laten opstaan!!
 • Nadien zo vlug mogelijk droog dweilen.
 • Uitzondering bij storm of rukwinden:
  • Blowers afzetten.
  • Torens toeplooien.
  • Springkasteel dubbel plooien.
  • Eventueel afdekken met zeil.
  • Nadien zo vlug mogelijk weer opzetten + drogen.
 • Overdekte kastelen zijn louter decoratief en tegen zonnewering. Deze bieden geen bescherming tegen regen.
7. AANSPRAKELIJKHEID
 • Het is verboden het springkasteel door te verhuren.
 • Bij overnachting van het springkasteel is de huurder verantwoordelijk voor het afkoppelen en veilig opbergen van de blowers.
 • Bij aangebrachte schade of diefstal zijn de kosten of reparaties ten kosten van de huurder.

Bij verhuur + ontvangen reservatie mail gaat de huurder automatisch akkoord met onze voorwaarden en regels.